Biz Seminer

Kadın isterse…

Bugün, KAGİDER’e davetliydim. Ancak birçok nedenden dolayı gidemedim. Her ne kadar katılamadıysam da, KAGİDER hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü biz kadınlar eğer istersek, başaramayacağımız bir şey yok. Ve KAGİDER bizim başarıya ulaşmamız için çalışıyor! Gücümüzü fark etmemiz lazım!

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER Türkiye’deki kadın girişimci derneklerini aynı çatı altında toplayan özel portal hazırladı: www.kadingirisimcidernekleri.org 

Vodafone Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen platform, Türkiye’deki kadın girişimcileri ve onların oluşturdukları dernekleri tek bir çatı altında topluyor.  Portal sayesinde Türkiye’deki kadın girişimci ve kadın iş sahiplerinin sektörel ve bölgesel dağılımları görülebiliyor. Sistemin temel amacı, derneklerin ve dernek üyelerinin birbirleriyle etkin iletişimde bulunabilmeleri, kendi aralarında iş bağlantıları sağlayabilmeleri ve üçüncü parti ihtiyaçlarına yanıt alabilmeleri gibi yöntemlerle, kadın girişimci dernekleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek olarak belirtiliyor. Farklı kriterler ile arama yapılabilen www.kadingirisimcidernekleri.org adresinde, Türkiye haritası üzerinden il bazında aramanın yanı sıra dernek bazlı, sektör bazlı veya firma bazlı bilgilere ulaşabiliyor. Aynı zamanda platforma üye olan dernekler, kendi etkinlikleri ile ilgili bilgileri platform üzerinden duyurabiliyor.

KAGİDER PROJELERİ

KAGİDER Fırsat Eşitliği Modeli, FEM: Kadın istihdamını teşvik etmek için KAGİDER önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği, bir sertifika programı geliştirildi. Bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Sertifikası’na hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda  kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş oluyor. FEM ile amacımız işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermek.

SOMA Projesi: KAGİDER, Türkiye Vodafone Vakfı, Soma Belediyesi’nin paydaş olduğu projede, amaç: Soma’da eşlerini kaybeden, eşleri yaralanan kadınların ve diğer Somalı kadınların, iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırarak, sosyal ve ekonomik hayatına katılımlarını sağlamak ve kadınlar için sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak.

Genç KAGİDER: Geleceğin lider adaylarına, etkinlikler ile edinilen vizyonu, alınan tavsiyeleri ve yaşanmışlıkları Genç KAGİDER olgusu ile harmanlayarak itici güç oluşturup, rol modeller ile buluşmalarını sağlamak ve onlarla birlikte yol almayı amaçlar.

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar: Intel ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen proje ile 18 – 30 yaş arası gençler, fikir kampları aracılığıyla kadınların konumlarının güçlendirilmesine yönelik teknoloji kullanımı ile yenilikçi çözüm önerileri sunuyor ve sosyal girişimcilik projeleri üretiyor.

Geleceğin Kadın Liderleri: Proje kapsamında başarı potansiyeli yüksek, üniversiteden yeni mezun genç kadınları iş hayatına hazırlamak amacıyla kişisel gelişim, sektörel bilgi, iş yaşamı dinamikleri ve kariyer planlaması konularında 4 günlük eğitimler veriliyor. Eğitimlerin ardından katılımcılara, iş arama süreçlerinde 6 ay boyunca mentorlük verilerek işe yerleşme süreçleri takip ediliyor.

Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı Projesi: “European Network of Mentors for Women Entrepreneurs” projesi Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü nezdinde duyurulan ve 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen “Female Entrepreneurship Ambassadors – ENFEA” projesinin devamı ve onun tamamlayıcısı olan bir proje. Türkiye’de KAGİDER liderliğinde, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve ANGİKAD- Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği işbirliğinde Avrupa Komisyonu hibesi ile hayata geçirildi. Mentor Ağı Projesi ile Avrupa’daki kadın girişimciler için ulusal bir mentor ağı oluşturmak hedefleniyor. Proje ile yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların zorlu ilk yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizma oluşturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 20 gönüllü mentor tarafından 26 menteeye destek verildi.

KAGİDER, Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi işbirliği ile 8 senedir “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nı düzenliyor. Ülkemizdeki kadınların ticari ve sosyal “girişimci ruhunu” ortaya çıkartarak, Türkiye’deki kadın girişimci sayısının gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesi için katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmada adaylar 4 ayrı kategoride değerlendiriliyorlar.

KAGİDER, Garanti Bankası ile birlikte kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını ön plana çıkartarak, onları temel konularda bilgilendirmek, işlerinde yeni fırsatlar yaratmaları için teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılından bu yana Kadın Girişimci Buluşmaları’nı gerçekleştiriyor. Proje kapsamında, Türkiye’de kadın girişimcilere girişimcilik, iş planı oluşturma, satış ve pazarlama, teknoloji, insan kaynakları ve yönetim gibi konularda eğitimler veriliyor. Her ilde ayrı bir girişimci hikayesinin anlatıldığı toplantılarda kadın girişimci rol modelleri aracılığıyla girişimci adayları cesaretlendiriliyor. KAGİDER, illerde verilen eğitimlere eğitmen desteği ve eğitmenlerin koordinasyonunu sağlıyor. 2008 yılından bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerinden 31 ilde eğitim verildi.

KAGİDER’in filmlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

“Yerel Yönetimlerde Daha Çok Kadın İstiyoruz” viral filmi: http://www.youtube.com/watch?v=dzHIep0S2Po&list=PLiB6DYhZJOLUyvwejtupeTi4OUWUA5MFY

Avrupa Kadın Girişimci Mentor Ağı projemizin özet filmi:

http://www.youtube.com/watch?v=jtsxf7CULZM

Ben Bir Gün Kadınken Tiyatro Oyunu Kısa Filmi

http://www.youtube.com/watch?v=6j_sJfBOYyU

KAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER, Eylül 2002’de 38 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul’da kuruldu. Dernek bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 300 kadın girişimci üyesiyle büyümeye devam ediyor. Sivil Toplum Kuruluşu statüsündeki KAGİDER, kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek ve tüm karar alma süreçlerinde etkin rol alması için çalışıyor. (www.kagider.org)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Devamı